Apr 152013
 

KrissLaba ziņa!

Kā jau iepriekš ir ziņots, LAF Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja Krišjāņa Vīduša veselība ar katru dienu uzlabojas, un viņš pēc ārstniecības un rehabilitācijas kursa var doties mājās 19. aprīlī!

Padarīsim šo dienu Krišjānim par īpašu notikumu!

Ikviens tiek aicināts uz Krišjāņa sagaidīšanu – piektdien 19.aprīlī plkst. 17:30 – Jūrmalā, Asaru prospektā 61 pie rehabilitācijas centra “Vaivari”, līdzi ņemot ziedus un balonus!

P.S. Sagaidīšana tiek organizēta kā noslēpums no Krišjāņa!…
Sekojiet līdzi informācijai, ja būs kādi jaunumi tie tiks publicēti komentāros!
Jautājumu gadījumā, droši zvaniet – 29183001 (Undīne)

Apr 152013
 

Lai kliedētu neskaidrību ar starta numuriem atgādinām, ka sporta kategorijām starta numuri tiek piešķirti saskaņā ar Trofi reidu čempionāta 2013 gada nolikumu TR1, TR2, TR3, Open un ATV kategorijām, tātad ņemot vērā pagājušā gada kopvērtējumu. Dalītas vietas gadījumā ir iespējams vienoties savā starpā par numuru sadali, vai arī numurs tiek tam, kurš pirmais ar to piesakās sacensībām. Ir iespējams arī samainīties ar starta numuriem ar kādu citu ekipāžu, ja abas puses spēj vienoties. Tām ekipāžām, kuras nav startējušas ir iespējams brīvi izvēlēties jebkuru neaizņemtu starta numuru, tajā skaitā arī tādu starta numuru, kuru ieguvusī ekipāža neplāno izmantot. Ieskatam tālāk publicējam izvilkumu no pagājušā gada rezultātu tabulas. Continue reading »

Apr 092013
 

komisijas_logoIr pienācis laiks visiem aktīvi sarosīties, jo Trofi reidu nākotne tiešā veidā ir atkarīga no ik katra, kuram ir svarīgi, kādā veidā attīstīsies šis autosports Latvijā. Sportistiem un to klubiem ir jāsanāk kopā un jāizvēl savs turpmākais vadonis, jo iepriekšējā Trofi reidu komisijas padomes pilnvaru termiņš ir tikko beidzies. Ik vienam sportistam vai sporta kluba dalībniekam ir jāizvērtē, kurš varētu būt tas cilvēks, kurš ap sevi spēs pulcināt līdzīgos domubiedrus un spēs realizēt trofi reidu izaugsmes mērķus.

Tādēļ lūgums visām balstiesīgajām fiziskajām un juridiskajām personām izvirzīt Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu kandidātus, kuri darbotos saskaņā ar LAF Trofi reidu komisijas struktūrvienības nolikumu. Ja jūti sevī iedvesmu uzlabot šo sporta veidu, droši piesakies un Tevi laipni pieņemsim un uzklausīsim! Ar esošajiem LAF Trofi reidu komisijas amatiem varat iepazīties šajā saitē: http://www.trofi.lv/laf-tr-komisija, savukārt ar LAF Trofi reidu komisijas nolikumu varat iepazīties šajā saitē: http://www.trofi.lv/laf-tr-komisija/trofi-reidu-komisijas-nolikums.

Izsludinām Latvijas Automobiļu federācijas Trofi reidu komisijas biedru pilnsapulci, kura notiks 2013. gada 10.maijā pl. 23:00 Trofi reidu čempionāta 2. posma ietvaros, Madonas novada, Liezēres pagasta saimniecībā „Lāči” koordinātes: N 57,03.356 / E 25,55.813.

Pilnsapulcē var piedalīties visas tās balsstiesīgās personas, kurām ir bijušas 2012. gada sportistu licences vai 2013. gada licencētie sportisti, kā arī visas tās juridiskās personas, kuras ir Latvijas Automobiļu federācijas Trofi reidu sporta komisijas uzskaitē un ir nomaksājušas biedru naudu par 2012. un/vai 2013. gadu. Viena persona var pārstāvēt ne vairāk kā divas citas personas. Ja persona pārstāv citu personu, tai sapulcē ir jāuzrāda derīga pilnvara rakstiskā formā. Elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) parakstītas pilnvaras tiek pieņemtas iepriekš pa e-pastu martini@trofi.lv.

Priekšlikumus par padomes kandidātiem un dienas kārtību lūgums iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: martini@trofi.lv.

Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja
Pienākumu izpildītājs
Gabriels Žīgurs
Tālrunis 29250112

Apr 062013
 

Trofi reidu komisija atgādina: sākoties 2013. gada sacensību sezonai ir nepieciešams iegūt trofi reidu sportistu licences un dzīvības apdrošināšanas polises. Lai to izdarītu ir jārīkojas šādi:

    1. jāizvēlas, kuru biedrību (sporta klubu) vai SIA jūs pārstāvēsiet un kura būs(vai ir) Latvijas automobiļu federācijas biedrs, caur kuru jūs veiksiet samaksu par licenci. Licences cena nav mainījusies: 50Ls uz visu sezonu.
    2. jānosūta sekojošus datus uz e-pasta adresi gabriels4x4@gmail.com: vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, e-pasta adrese, deklarētā dzīvesvieta, klubu, kuru jūs pārstāvēsiet (caur kuru veiksiet maksājumu) un, galvenais, savu foto elektroniskā formātā.
    3. ja neesat iegādājies dzīvības apdrošināšanas polisi, kas derīga autosportā, un kuru jūs varat uzrādīt, tad jums tas ir jāizdara līdz pirmā posma startam. Trofi reidu komisija var piedāvāt noorganizēt atbilstošas apdrošināšanas polises iegādi ar šādiem nosacījumiem:

3.1.    5 Ls prēmija par dzīvības apdrošināšanu 1000 Ls apmērā uz 1 gadu;
3.2.    16 Ls prēmija par dzīvības apdrošināšanu 1000 Ls apmērā, polisē ir iekļauts arī kaulu lūzumu un traumatisma risks.

Lai to izdarītu ir jānosūta uz e-pastu gabriels4x4@gmail.com apdrošināmā vārds uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un tālr. nr. kā arī apdrošināšanas polisē ierakstāmā labuma guvēja vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī jāpārskaita attiecīgi 5 Ls vai 16 Ls uz Swedbank kontu LV94HABA0551000581683 Gabriels Žīgurs 020375-10709. Tāpat ir iespējams personīgi ierasties pie apdrošināšanas aģentes Latvijas automobiļu federācijas telpās Brīvības gatvē 224, 5. korpusā darba laikā, iepriekš vienojoties par vizīti pa tālr. 29563787 (Ilona).

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 29250112 Gabrielam.

Mar 302013
 

Ir publicēti 2013. gada Trofi reidu čempionāta nolikumi un noteikumi, kā arī Dubļu ērgļa titula izcīņas nolikums. Šie dokumenti lielākoties ir saglabāti iepriekšējā redakcijā, tajos ir veikti  vien mazus uzlabojumus. Lielākās izmaiņas šogad skar sodu sistēmu: turpmāk, ja tiks konstatēti sistemātiski jeb regulāri maksimālā braukšanas ātruma ierobežojuma pārkāpumi (arī iekļaujoties atļautajā 30 sekunžu “logā”), tā tiks uzskatīta par nesportisku rīcību un atbilstoši sodīta. Publicētie dokumenti atrodas šeit.

Šobrīd vēl nav publicēts tūrisma kausa nolikums, jo pie tā uzlabošanas tiek aktīvi strādāts. Tūrisma kausa gada nolikumu publicēsim jau drīzumā!

Mar 172013
 

Jau ilgāku laiku Trofi reida nestandarta automobiļiem (TR2, TR3, Open) nav iespējams vienkāršā veidā iziet tehnisko apskati. Pat pie nosacījuma, ka auto ir ideālā tehniskā kārtībā, tiek saglabātas pretenzijas pret auto ārējo izskatu un riepu izmēru. Kā iespējamais risinājums ir minama Igaunijas pieredze, kur atļauju piedalīties ceļu satiksmē sacensību laikā sporta automobilim izsniedz sacensību tehniskais komisārs. Lai atvieglotu šo situāciju LAF Trofi reidu komisija ir lūgusi LAF prezidiju rast risinājumu konkrētajai situācijai. Par notikumu attīstību šajā jautājumā ziņosim arī turpmāk!

Mar 172013
 

18:00 – 18:15 Sapulces darba kārtības apstiprināšana
18:15 – 19:15 Diskusija par Trofi reida nākotni (sporta un tūrisma blakus pastāvēšana)
19:15 – 20:15 Diskusija par Trofi reidu posmu organizatoru gatavību uzņemt sportistus
20:15 – 20:45 Diskusija par Trofi reidu čempionāta 1. posmu Igaunijā
20:45 – 21:30 Dažādi jautājumi Continue reading »

Feb 262013
 

Uzmanību, uzmanību! Aicināti visi interesenti!

Gads ir sācies un līdz ar to arī bezceļu braukšanas sezona tūlīt būs klāt. Kā mēs to sagaidīsim, vai esam tam gatavi un kādu trofi reidu mēs vēlamies redzēt šajā sezonā – šie ir tikai daži no mums visiem interesējošiem jautājumiem. Ja arī Tev ir ko teikt un ir konkrēts priekšlikums, tiksi laipni gaidīts š.g. 28.februārī uz Latvijas automobiļu federācijas Trofi reidu komisijas sapulci, kur tiksi uzklausīts un, iespējams, tieši Tavs priekšlikums tiks realizēts trofi reidu kustības attīstībai. Ierašanās uz sapulci no 18:00 Rīgā, Brīvības gatve 224, K-5 Latvijas automobiļu federācijas telpās. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29250112 obligāta!

Darba kārtība:
18:00 – 18:15    Vakara kārtības apstiprināšana
18:15 – 19:15     Trofi reidu kustības nākotne (sporta un tūrisma blakus pastāvēšana)
19:15 – 20:15    Posmu Organizatoru gatavība uzņemt sportistus
20:15 – 20:45   Čempionāta 1. Posms Igaunijā
20:45 – 21:30   Dažādi jautājumi

Tiekamies šo ceturtdien!
LAF Trofi reidu komisija.