Apr 152019
 

Atgādinām, ka visiem sacensību dalībniekiem ir jāsaņem licence, licences saņemšanai ērti varat pieteikties portālā laflicences.lv, Trofi reidā ir divu līmeņu licences C – apļu braukšanas seriāla “CanAm Trophy” un tūrisma kausa licence, kā arī R – trofi reidu licence. Vienlaikus ar licenci ir jāuzrāda vai jāiegādājas dzīvības apdrošināšanas polise. Diferencētais biedru naudas nolikums – saite

Saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu (saite):

4.nodaļa LICENCES

4.1. LAF izsniedz LAF prezidija apstiprinātam paraugam sekojošas atbilstošas nacionālās un starptautiskās licences, ja licences saņēmējs uzrādījis LAF SK noteiktos dokumentus un sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus:

4.1.1. pieteicējiem – pieteicēja licenci, kas dod tiesības pieteikt braucēju un sacensību automašīnu autosporta pasākumam, pārstāvēt komandu attiecībās ar oficiālajām personām;

4.1.2. braucējiem – sportista licenci, kas dod tiesības vadīt sacensību automašīnu autosporta pasākumā;

4.1.3. trases īpašniekiem – trases licenci, kas dod tiesības rīkot autosporta pasākumus attiecīgajā trasē vai nodot to citai ar LAF saskaņotai personai autosporta pasākumu rīkošanai;

4.1.4. sporta tiesnešiem – sporta tiesneša licenci, kas dod tiesības izpildīt sporta tiesneša pienākumus sacensībās saskaņā ar LAF SK noteikumiem. 4.1.5. Licence ir derīga licencē norādītā sporta veida autosporta pasākumos, Licences derīguma termiņš ir no 1. janvāra līdz 31.decembrim.

4.1.6. Par licences izsniegšanu vai atjaunošanu pienākas samaksa no licences saņēmēja, kuru katru gadu pēc attiecīgās SK ieteikuma nosaka LAF prezidijs

4.1.7. Jebkurš ES Pieteicējs vai Braucējs drīkst piedalīties Nacionālajās Sacensībās, kuras notiek ES valstīs.

4.1.8. Jebkurš ES Pieteicējs vai Braucējs būs tās ASN jurisdikcijā, kuras valsts teritorijā viņš piedalīsies Sacensībās, kā arī tās ASN, kura izsniegusi viņam licenci.

4.2. Jebkura persona, kas, saņēmusi LAF, licenci apņemas ievērot LAF Sporta kodeksu un attiecīgā sporta veida noteikumus un nolikumus, kā arī: 4.2.1. apņemas cienīt LAF mērķus un intereses

4.2.2. neradīt ar vārdiem, darbībām vai rakstiem kaitējumu LAF reputācijai, LAF vadībai vai LAF Struktūrai vai kopumā autosporta interesēm.

4.2.3. Apņemas ievērot LAF lēmumus un nedarīt neko, kas ir pretrunā ar LAF interesēm.

4.3. LAF Licences turētāji nedrīkst pārkāpt „fairness” principus, sacensībās uzvesties nesportiski vai negodīgi vai mēģināt ietekmēt sacensību rezultātu, kas ir pret sporta ētiku.

4.4. LAF Licences turētāji un visas Dalībpersonas apņemas sadarboties disciplinārās izmeklēšanas jautājumos.

4.3. LAF SK ir tiesības neizsniegt licenci, paskaidrojot atteikuma iemeslu. Personai, kurai atteikta licences izsniegšana, ir tiesības pārsūdzēt LAF SK lēmumu LAF prezidijam.

4.4. Tikai LAF prezidijam pēc LAF SK ieteikuma ir tiesības anulēt licenci tās derīguma termiņa laikā gadījumā, ja:

4.4.1. ja tiek konstatēts, ka nav izpildītas visas LAF SK noteiktās prasības licences saņemšanai;

4.4.2. ja tiek konstatēta personas neatbilstība licencei;

4.4.3. ja licences anulēšana ietverta lēmumā par diskvalifikāciju;

4.4.4. LAF var sodīt personu atbilstoši LAF Kodeksa 10.nodaļas noteikumiem, ja tiek pierādīta tīša maldināšana ar mērķi saņemt licenci. www.laf.lv 9

4.5. LAF izsniedz nacionālo vai starptautisko sportista licenci:

4.5.1. sportistiem, kuri ir Latvijas Republikas valsts piederīgie;

4.5.2. FIA pārstāvētu citu valstu pilsoņiem, saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

4.5.2.1. ka viņu pirmā NSA iepriekš dod savu piekrišanu saņemšanai, kura var notikt tikai vienreiz gadā un tikai īpašos gadījumos;

4.5.2.2. ka viņi var pierādīt savai pirmajai NSA (viņu pases valstī) dzīvesvietu citā valstī (jebkurām personām, jaunākām par 18 gadiem pieteikuma iesniegšanas dienā, ir jāuzrāda apliecinājums, ka tās citā valstī saņem pilna laika izglītību);

4.5.2.3. ka viņu pirmā NSA ir saņēmusi atpakaļ iepriekš izsniegto licenci

4.6. Sportistam, kurš ir Latvijas Republikas valsts piederīgais un, kurš ir saņēmis citas ASN, nevis LAF izsniegtu sportista licenci, ir tiesības ar šo licenci piedalīties LAF saskaņotajos autosporta pasākumos.

4.7. Sportists var pieprasīt licences izsniegšanu ar pseidonīmu, iesniedzot LAF SK speciālu pieteikumu. Ja LAF SK akceptē licences izsniegšanu ar pseidonīmu, licences derīguma termiņa laikā sportistam aizliegts piedalīties sacensībās vai uzstāties plašsaziņas līdzekļos ar īsto vārdu. Sportistam drīkst būt tikai viens pseidonīms. Ja sportists nevēlas izmantot licenci ar attiecīgo pseidonīmu vai vēlas to mainīt, sportistam jāpieprasa jauna licence. Šādā gadījumā izsniegtā licence tiek anulēta

Jul 292017
 

ATV rezultāti :

ATV hobijs – 1 brauciens, 2 brauciens, kopvērtējums

ATV hobijs 750 – 1 brauciens, 2 brauciens, kopvērtējums

ATV sports – 1 brauciens, 2 brauciens, kopvērtējums

Side by side – 1 brauciens, 2 brauciens, kopvērtējums

CT rezultāti –1 brauciens, 2 brauciens, kopvērtējums

ATV Kopvērtējums pēc 3.posmiem – saite

Side by side kopvērtējums pēc 3 posmiem – saite

CT kopvērtējums pēc 3 posmiem – saite

Izbaudot vasaras atgriešanos Latvijā dubļu braucēji šajā nedēļas nogalē pulcējās CanAm Trophy Latvijas kausa trešā posma sacensībās Zantē. Šī bija jauna trase apļu seriāla plānā, bet jau ar senāku vēsturi enduro un motokrosa sacensību braucējiem. Trase bija ļoti interesanta un atšķirīga no ierastā ar interesantu reljefu. Tādēļ šoreiz kopējā starta vietā individuāls starts ar 30 sekunžu intervālu.

Continue reading »

Jan 162017
 

The competition will take place 10-12. February 2017.

Results: link

Registration – link, list of particiapnts

Regulations – link

The event center is located in Harju County Kose municipality Kiruvere village Paunküla Welfare Centre (http://www.paunkula.ee), where you can spend the night, bathe and eat and drink. Accommodation is limited, therefore we recommend to make advance booking. You can also spend the night in the competition center and 3 km from the place Ardu Guesthouse.

Classes are for ATV, TR-1, TR-3, free (open) and the Free + (+ OPEN).
Competitors must be in the home country of the Union or motorsports UEA issued by a one-time or annual license to a competitor.

Mandate and technical inspection will take place at the competition center 02/10/2017 at 15:00 until 18:30. On the same evening at 20.00 Prologue driven, the speed of which is relatively short section, the results of which will be set according to the starting order for the next day.

11/02/2017 competition starts the day at 9:00. Driving in about ten stages, from which a few pieces of the guidance and the rest of the so-called rally-raid-type speed a character attempts. Meanwhile, in the woods in a lunch break, which can be arranged at the expense of hot soup. Competition day should end no later than 22.00.

02/12/2017 Closing Ceremony and the ceremony will take place in the morning.

The competition entry fee is € 165 per team, plus € 165 loodushoiudeposiit, which will be returned after the end of the race in the absence of complaints.

Clerk

Rasmus Himma
+3725272150
rasmus@laserloikus.ee

Jan 102017
 

Latvijas automobiļu federācijas

Trofi reidu komisijas pilnsapulces

 

PROTOKOLS Nr.01/17

2017.gada 07.janvāris

Bille, Drabešu pag.

 

1.Dienas kārtības apstiprināšana.

2.Mandātu komisijas ziņojums.

3.Komisijas valdes pārvēlēšanas.

4.Dažādi.

 

1.Trofi reidu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs pateicās klātesošajiem par ierašanos un atklāj sapulci. Citi izskatāmie jautājumi nav iesūtīti uz pilnsapulci. Komisijas vadītājs izklāsta trofi reida sporta situāciju kaimiņvalstīs un iezīmējot pozitīvas tendences, mudina aktīvāk iesaistīties autosporta aktivitātēs un apstiprina, ka arī 2017.gada sezonā būs NEZ čempionāta ieskaite. Klātesošie tiek informēti, ka drīzumā Latvijas čempionāta statuss sacensībām būs tikai pamatdisciplīnu kategorijās (rallijs, kross, u.c). Tiek minēta nepieciešamība būt LAF sastāvā un organizēt sacensības atbilstoši LAF kodeksam, kas nepieciešams sacensību Rīkotājiem un trašu skaņotājiem. Iebildumu no klātesošajiem nav.

 

 1. Mandātu komisijas ziņojums: balsstiesīgo skaits uz pilnsapulces dienu ir 27 personas. Ieradušās un uz pilnvaru pamata pārstāvētas ir 21 persona. Sapulce ir lemt spējīga. Par balsu skaitīšanas atbildīgo personu vienbalsīgi ieceļ Gabrielu Žīguru.

 

 1. Trofi reidu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs ierosina balsot par šādu komisijas valdes sastāvu:

*Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs

*Gabriels Žīgurs

*Māris Podiņš

*Eduards Grāvītis

Izvēršas diskusija vai no 7 esošajām personām pietiks ar 4. Tiek ierosināts mainīt skaitu uz 5, taču neviens neizvirza savu kandidatūru. Notiek balsojums:

PAR – 21

PRET – 0

ATTURĀS – 0

Jaunais valdes sastāvs apstiprināts vienbalsīgi.

 

 1. Notiek diskusijas par TR1 kategorijas dubļu apļu atvieglošanu – apļiem ir jābūt caurbraucamiem. Tūristu ieskaites braucēji nevēlas dēļ šī aspekta startēt TR1 ieskaitē.

Latvijas trofi reidu čempionāts notiks 5 posmu ietvaros, no kuriem 3 posmi būs arī NEZ čempionāta ieskaite.

No 2017.gada Latvijas tehniskie noteikumi sakritīs ar NEZ čempionāta noteikumiem

Trofi reidu komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs novēl visiem ražīgu gadu un slēdz sapulci.

 

Sapulces protokolists                                                                   Gabriels ŽĪgurs

Dec 012015
 

 

kalndars2016

2016. gada Latvijas Trofi reidu čempionāta plānotais kalendārs

I posms Madona / Aprīlis 29 – 30

II posms Igaunija Suur Masturid / 7-10 Jūlijs

III posms Trapene / Jūlijs 29 – 31

IV posms Lietuva Zarasai / Septembris 17-18

2016. gada Latvijas Trofi reidu tūrisma kausa plānotais kalendārs

I posms Madona / Aprīlis 29 – 30

II posms Rugājis / Jūnijs 25-26

III posms Trapene / Jūlijs 29 – 31

IV posms Rugāji / Augusts 27-28

V posms Lietuva Zarasai / Septembris 17-18

CAN AM trohy 2016

Datums Vieta Klases
26.marts Dikļi ATV Sports, ATV Hobijs
30.aprīlis Madona ATV Sports, ATV Hobijs, 33″, 38″
28.maijs Jumprava ATV Sports, ATV Hobijs, 33″, 38″
26.jūnijs Rugāji v1 ATV Sports, ATV Hobijs, 33″, 38″
27.augusts Rugāji V2 ATV Sports, ATV Hobijs, 33″, 38″
08.oktobris Trapene ATV Sports, ATV Hobijs, 33″, 38”

 

 1. gada Lietuvas Trofi reidu čempionāta plānotais kalendārs
  I posms Tauragė / Aprīlis 16-17
  II posms Vilkyčiai / Jūnijs 24-26
  III posms Kupiškis / Jūlijs 16d.
  IV posms Švenčionys / Augusts 20-21
  V posms Zarasai / Septembris 17-18 (planuojamas NEZ etapas)
2016m. Lietuvas (rally raid / cross country) čempionāta (plānotias kalendārs)
I posms Druskininkai “4x4perimetras” Jūnijs 30- Jūlijs2.
II posms  Septembris 24d.
III posms Oktobris 22d.

26-28.02.2016 Suur Maasturite Talvesprint Rasmus Himma EST KV Harjumaa

13-15.05.2016 Oro Offroad Toomas Land EST ORMV EST ringraja KV Orava vald

10-12.06.2016 Saaremaa Trophy “Saarekoll” Asko Berens EST KV Saaremaa

17-18.06.2016 Ridala Offroad Matis Trei EST ORMV EST ringraja KV Ridala vald

07-10.07.2016 Suur Maasturite Suvesõit EST KV, NEZ Kõpu

05-07.08.2016 Klaperjaht Vaiko Pütsepp EST ORMV EST ringraja KV Laguja

24-25.09.2016 Antsumäe Offroad Janek Treier EST ORMV EST ringraja KV Hinsa

14-16.10.2016 Kargaja kuningas Urvo Männama EST KV Tartumaa

11-13.11.2016 A. Šultsi mälestusvõistlus Oliver Šults EST KV Sirgala

 

„4×4 Centrs” pasākumu kalendārs 2016.gadam (projekts)

S- sacensības, T – tūrisma brauciens

16.janvāris – Ekspedīcija Pagātnē 2016 (T)
20.februāris – Nakts Labirints 2016 (S)
9.-10. aprīlis – Tebras Ekspedīcija 2016 (T)
21.maijs – Līčupes Krasti (T)
18.-19.jūnijs – Latgales Ekspedīcija 2016 – Rāzna (T)
20.-21.augusts – Latgales Ekspedīcija 2016 – Daugavas Loki (T)
24.septembris – Ērgļu Izaicinājums 2016 (T/S)
22.oktobris – Kurzemes Rudens 2016 (T)
19.novembris – “Latvijas Dzimšanas Diena” (T/S)
17.decembris – Ziemassvētku Ekspedīcija 2016 (T)