LAF TR komisija

 

Latvijas Automobiļu Federācijas Trofi reidu padomes sastāvs

LAF Trofi reidu komisijas vadītājs: Krišjānis Vīdušs

Kriss

Atbild par visu kas padarīts un kas nav padarīts, vada un organizē komisijas darbu, pārstāv LAF Trofi reidu komisiju NEZ, atbildīgs par reklāmu, PR, finanšu piesaisti, LAF prezidijā virza vēlamajā virzienā komisijas mērķus, starptautisko attiecību koordinators. Tel. 26664992 e-pasts: krisjanis@trofi.lv

Māris Podiņš

Māris Podiņš

Pateiks visu par jūsu sporta transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem, var konsultēt par tehnisko noteikumu prasībām arī ārpus sacensībām. Tel. 29510940, e-pasts: maris.cp@inbox.lv

Gabriels Žīgurs

Gabriels Žīgurs

Ir bijis tik daudz sacensībās, ka zina vairāk nekā kāds var iedomāties par sacensībām. Tel. 29250112, e-pasts: gabriels4x4@gmail.com

Eduards GrāvītisEduards Gravitis profila bilde

 

Can Am sacensību kūrētājs un apļveida sacensību aizbildnis 

Tel. 29299991, e-pasts:

gravitis.eduards@gmail.com

Latvijas Automobiļu Federācijas Trofi reidu komisijas mērķi un uzdevumi:

 • izstrādāt priekšlikumus sacensību, sportistu un pieteicēju licenzēšanas kārtībai;
 • izstrādāt priekšlikumus LAF budžetam, kas attiecināma uz attiecīgo sporta disciplīnu;
 • realizēt savas sporta disciplīnas mērķus un uzdevumus saskaņā ar LAF stratēģiju, mērķiem un uzdevumiem;
 • izstrādāt priekšlikumus attiecīgās SK saimnieciskajai un organizatoriskajai vadībai;
 • izstrādāt un apstiprināt sporta disciplīnas ikgadējos kalendārus, ikgadējos nolikumus, tehniskos noteikumus, noteikumus sacensību organizatoriem, atsevišķu sacensību seriālu un sacensību nolikumus. Apstiprinot jebkuru no minētajiem LAF sporta disciplīnu reglamentējošiem dokumentiem Padomei ir jārīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, LAF Sporta kodeksu un FIA (Starptautiskā Automobiļu federācija) starptautisko sporta kodeksu (ja tas ir nepieciešams);
 • izstrādāt, apstiprināt un regulāri atjaunot prasības sacensību organizatoriem un sportistiem, kas attiecināmas uz sportistu un skatītāju drošības nodrošināšanu un palielināšanu, kā arī prasības , kas attiecināmas uz attiecīgās sporta disciplīnas ietekmi uz apkārtējo vidi;
 • izstrādāt priekšlikumus attiecīgās sporta disciplīnas attīstības stratēģijai;
 • organizēt starptautisko sadarbību attiecīgajā sporta disciplīnā; nozīmēt atbildīgo Padomes sastāvā par starptautiskajiem sakariem attiecīgās sporta disciplīnas kontekstā;
 • apstiprināt izlašu un delegāciju sastāvus attiecīgās sporta disciplīnas sacensībām un sporta pasākumiem ārvalstīs;
 • apstiprināt SK atribūtiku un organizēt attiecīgā sporta disciplīnas čempionātu apbalvošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus sadarbībai ar komersantiem Latvijas Republikā attiecīgās sporta disciplīnas attīstībai un komerciālo iespēju realizēšanai;
 • izstrādāt un realizēt programmas bērnu un jauniešu piesaistei attiecīgajai sporta disciplīnai.

Jeb vienkāršojot: LAF Trofi reidu padomes darbības mērķis ir attīstīt Trofi reidu kustību Latvijā un aiz Latvijas robežām, celt un spodrināt Trofi reidu prestižu cik vien tas ir padomes spēkos.

Ar pilnu LAF Trofi reidu komisijas nolikumu varat iepazīties sadaļā LAF TR KOMISIJA > TROFI REIDU KOMISIJAS NOLIKUMS.

atbildīgs par reklāmu, PR,
> finanšu piesaisti, LAF prezidijā virza vēlamajā virzienā komisijas
> mērķus.starptautisko attiecību koordinators, virza lietas iekš FIA
> NEZ Tel. 26664992